Historia

Kazimierz Kuratowski – współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024 05:40
- Stworzył ramy organizacyjne, odpowiednie warunki i atmosferę dla intensyfikacji badań matematycznych w Polsce, bezpośrednio po II wojnie światowej – mówił prof. Czesław Olech, dyrektor Państwowego Instytutu Matematycznego w latach 1970-1985 w Polskim Radiu. 128 lat temu urodził się Kazimierz Kuratowski, jeden z najwybitniejszych matematyków XX wieku.
Kazimierz Kuratowski
Kazimierz KuratowskiFoto: Wikipedia/domena publiczna

Studia techniczne i matematyka

Kazimierz Kuratowski urodził się 2 lutego 1896 roku w Warszawie, jako syn znanego adwokata Marka Kuratowa i Róży z Karżewskich. Matematyk, prof. Roman Duda w tekście "Kazimierz Kuratowski. 1896–1980" podkreśla, że młody Kazimierz "miał gorące serce polskiego patrioty". Dodaje, że za udział w strajku szkolnym został on wydalony z V gimnazjum rządowego.

"Edukację średnią ukończył w prywatnym gimnazjum im. Chrzanowskiego w Warszawie, ale uzyskana tam w 1913 roku matura nie dawała uprawnień do podejmowania studiów wyższych. Prawa takie dawała dopiero matura rządowa, którą Kazimierz uzyskał w tymże 1913 roku w Moskwie" – pisze prof. Roman Duda.

Kazimierza Kuratowskiego od młodości pociągały nauki ścisłe. Ponieważ ówczesna młodzież polska bojkotowała rosyjskie uczelnie w Warszawie, Kazimierz udał się do Glasgow, gdzie podjął studia techniczne. Sam tak wspominał ten okres swego życia w audycji Jerzego Mikke "Wizerunki ludzi myślących" w Polskim Radiu w 1974 roku:

- Wtedy matematyk to się wydawało, że to jest jakaś fantazja, że to w ogóle nie daje żadnej możliwości życia, zarobkowania. Ponieważ miałem też zainteresowania do fizyki i trochę do techniki w rezultacie zdecydowałem się, przynajmniej na początek, iść na inżynierię. Z jednym z moich kolegów wybraliśmy się do Glasgow, bo tam technika stała bardzo wysoko – mówił Kuratowski.


Posłuchaj
29:19 Audycja Jerzego Mikke - Wizerunki ludzi myślących (PR, 12.05.1974).mp3 Audycja Jerzego Mikke z cyklu "Wizerunki ludzi myślących". Rozmowa wybitnym matematykiem Kazimierzem Kuratowskim. (PR, 12.05.1974)

 

Rozpoczęte w 1913 roku studia w Anglii, nie mógł jednak kontynuować, bo rok później wybuchła I wojna światowa. W 1915 roku, okupujący Warszawę Niemcy zgodzili się na powstanie polskiego uniwersytetu. Kazimierz Kuratowski został jednym z pierwszych jego studentów, podejmując na nim studia matematyczne, które ukończył w 1918 roku.

Trzy lata później otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora filozofii, a następnie – w tym samym 1921 roku - habilitował się. Od tej pory wykładał matematykę na UW, od 1923 roku na etacie zastępcy profesora.

Fascynacja topologią

Według Encyklopedii PWN - topologia to "dział matematyki wyższej zajmujący się badaniem przestrzeni topologicznych, czyli najogólniejszych przestrzeni, dla których można zdefiniować pojęcie przekształcenia ciągłego". Studnia nad nią szczególnie interesowały Kuratowskiego i im głownie poświęcił całe swoje późniejsze życie zawodowe.

Kazimierz Kuratowski od 1917 roku uczęszczał na seminarium z topologii Zygmunta Janiszewskiego i Stefana Mazurkiewicza na UW.

"Największy nań wpływ w tym czasie wywarli kierownicy tego seminarium oraz Jan Łukasiewicz i (od 1918 roku) Wacław Sierpiński, wówczas mistrzowie, a potem koledzy i przyjaciele" – pisze w swym tekście o Kuratowskim Roman Duda.

I dodaje:

"Wpływ mistrzów sprawił, że zainteresowania matematyczne Kuratowskiego skupiły się na topologii, ale obejmowały także deskryptywną teorię mnogości, teorię miary i logikę. Już jego dwie pierwsze prace, opublikowane w czasopiśmie filozoficznym, ujawniły charakterystyczne cechy jego twórczości: dążenie do jasności i ścisłości"- podkreśla prof. Duda.

Wprowadzone przez Kuratowskiego pojęcia w teorii mnogości i topologii na stałe weszły do monografii tych przedmiotów. Między innymi aksjomatyka domknięć, znana w świecie jako "aksjomatyka Kuratowskiego".

W 1927 roku Kuratowski objął III Katedrę Matematyki na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej jako profesor nadzwyczajny i był jej kierownikiem do 1933 roku. Dwukrotnie był też dziekanem tego Wydziału. We Lwowie nawiązał bliską współpracę z tamtejszym środowiskiem matematycznym, przede wszystkim z prof. Stefanem Banachem.

W 1934 roku powrócił do Warszawy, gdzie otrzymał IV Katedrę Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego jako profesor zwyczajny (1934-1935), następnie został kierownikiem III Katedry Matematyki (1935-1952, z przerwą wojenną).

Początki Instytutu Matematycznego

W czasie II wojny światowej Kazimierz Kuratowski wykładał na tajnym uniwersytecie w Warszawie. Chociaż musiał się ukrywać nadal pracował naukowo. Już w lutym 1945 roku wrócił na stanowisko profesora UW i zajmował je do przejścia na emeryturę w 1967 roku.

Tuż po zakończeniu II wojny światowej aktywnie uczestniczył w odbudowie życia naukowego w Polsce, m.in. był inicjatorem powołania Państwowego Instytutu Matematycznego, późniejszego Instytutu Matematycznego PAN. Był jego dyrektorem (1948-1968), przewodniczącym Rady Naukowej (1968-1980) i kierownikiem Działu Topologii (1948-1980).

- Jak wojna się skończyła stanęliśmy wobec zupełnie nowej rzeczywistości. Osobiście wystąpiłem z projektem utworzenia Instytutu Matematycznego, który miał obejmować swoją działalnością cały kraj - mówił Kazimierz Kuratowski w Polskim Radiu.

I dodawał: - Przed wojną zapotrzebowania na matematykę od strony praktyki, tzn. przemysłu - nie było, były inne warunki. Natomiast to się stało palącą potrzebą, żeby ta nasza matematyka mogła służyć odbudowie państwa, wielkiego przemysłu, techniki i w ogóle życia gospodarczego – mówił Kuratowski.

Prof. Czesław Olech, dyrektor Państwowego Instytutu Matematycznego w latach 1970-1985 podkreślał w audycji Marii Bobrowskiej "Twórcy nauki i nowej techniki" w Polskim Radiu w 1980 roku, że prof. Kazimierz Kuratowski przyczynił się w sposób istotny do odbudowy polskiej matematyki po 1945 roku.

- Stworzył ramy organizacyjne, odpowiednie warunki i atmosferę dla intensyfikacji badań matematycznych w Polsce, bezpośrednio po II wojnie światowej - mówił prof. Olech.
- Wystarczy wspomnieć, że np. informatyka bierze początki z naszego Instytutu. To znaczy w Instytucie Matematycznym była pierwsza grupa, która zajmowała się maszynami matematycznymi, która z czasem się rozrosła, usamodzielniła, utworzyła jednostkę organizacyjną. Ale to się tutaj zaczęło – dodawał Czesław Olech.

Z kolei prof. Karol Borsuk, matematyk, który zajmował się również topologią, zauważał w tej samej audycji w Polskim Radiu, że matematyka polska w okresie przedwojennym nie miała tego znaczenia w świecie, który uzyskała później. Także dzięki prof. Kazimierzowi Kuratowskiemu.

- Dopiero powstanie szkoły warszawskiej pozwoliło skoncentrować wysiłek twórczy matematyków polskich na pewnych kierunkach, wówczas znajdujących się w stadium początkowym, związanych z teorią mnogości. W szczególności topologia, funkcje rzeczywiste, podstawy matematyki. To była dziedzina, w której matematycy polscy szybko uzyskali bardzo wysoką pozycję w nauce światowej – podkreślał prof. Karol Borsuk.


Posłuchaj
12:16 Audycja Marii Bobrowskiej - Twórcy nauki i nowej techniki (PR, 10.12.1980).mp3 Audycja Marii Bobrowskiej z cyklu "Twórcy nauki i nowej techniki" o dorobku naukowym matematyka Kazimierza Kuratowskiego. (PR, 10.12.1980)

 

Życie poświęcone nauce

Oprócz działalności naukowej prof. Kuratowski brał aktywny udział w życiu organizacyjnym nauki polskiej. Wystarczy wspomnieć, że w latach 1936–1939 był sekretarzem Komitetu Matematycznego Rady Nauk Ścisłych. Ponadto członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1927), wiceprezesem Wydziału III (1946) i wiceprezesem Towarzystwa (1949).

Kazimierz Kuratowski w 1945 roku został także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, zaś w 1952 roku - Polskiej Akademii Nauk, której w kolejnych latach był wiceprezesem (1957-1968). Dodatkowo matematyk był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) i prezesem Oddziału Warszawskiego PTM (1938–1946), a później prezesem PTM (1946-1953).

Kuratowski był także sekretarzem, a od 1952 roku redaktorem naczelnym "Fundamenta Mathematicae" - wydawnictwa, wokół którego skoncentrowała się w znacznym stopniu działalność polskich matematyków. Był także m.in. współtwórcą i redaktorem wydawnictwa "Monografie Matematyczne", w ramach którego publikowano najcenniejsze prace przedstawicieli szkoły matematycznej warszawskiej i lwowskiej.

Kazimierz Kuratowski był również członkiem wielu towarzystw i akademii zagranicznych. Reprezentował matematykę polską w Międzynarodowej Unii Matematyki (wiceprezes w latach 1963-1966), na licznych kongresach międzynarodowych, wykładał w wielu uniwersytetach na świecie. Został doktorem honoris causa uniwersytetów: w Glasgow, Pradze, Wrocławiu, Paryżu.

Zofia Kuratowska-Jaszuńska, córka Kazimierza Kuratowskiego, wspominała w Polskim Radiu w 1974 roku: - Kilkakrotnie mogłam uczestniczyć w podróżach mojego ojca za granicę. Byłam świadkiem wręczania tytułu doktora honoris causa w Sorbonie, uczestniczyłam we wszystkich przyjęciach na cześć mojego ojca. Było to dla mnie niezwykle wzruszające przeżycie, kiedy widziałam, jak najwięksi uczeni francuscy, laureaci Nagrody Nobla odnoszą się do mojego ojca z niezwykłym szacunkiem a zarazem, że jest między nimi bardzo serdeczna i naprawdę chyba przyjacielska więź – podkreślała córka Kuratowskiego.

Kazimierz Kuratowski zmarł 18 czerwca 1980 roku w Warszawie i został pochowany na Powązkach. Od 1981 roku, corocznie, przyznawana jest Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego przeznaczona dla najwybitniejszych matematyków do 30. roku życia.

pcz/im

Przy pisaniu tekstu korzystałem z:
R. Duda, "Kazimierz Kuratowski 1896–1980" [w:] "Monumenta Universitatis Varsoviensis. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.


Zobacz więcej na temat: matematyka NAUKA filozofia
Czytaj także

Alfred Tarski. Ustalił definicję prawdy

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2023 05:40
Alfred Tarski, matematyk, filozof, jeden z najwybitniejszych logików, twórca semantycznej definicji prawdy, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, urodził się 122 lata temu.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Tadeusza Kotarbińskiego zmagania z etyką

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2023 05:35
– Żyć rozumnie. Odtrącić złudne opowieści. Trzeźwo sądzić. Z ponętnych urojeń wyzdrowieć. I temu tylko ufać, co zawrze w swej treści (...), rozwagi podpowiedź – pisał prof. Tadeusz Kotarbiński. Dziś mija 42 lata od śmierci tego wybitnego filozofa, etyka i logika, twórcy prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Leon Chwistek. Wybitny logik z barwną osobowością

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2023 05:40
13 czerwca 1884 roku w Krakowie urodził się Leon Chwistek, malarz, teoretyk sztuki, matematyk, filozof i przede wszystkim logik. Był niezwykle barwną osobistością pierwszej połowy XX wieku ówczesnego Krakowa, Lwowa, Getyngi i Paryża.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Stanisław Mazur - matematyk i polityk

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2023 05:40
42 lata temu, 5 listopada 1981 roku, zmarł w Warszawie wybitny matematyk, Stanisław Mazur. Ten przedstawiciel legendarnej lwowskiej szkoły matematycznej swoją karierę naukową rozpoczynał w kawiarniach w przedwojennym Lwowie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Stanisław Zaremba. Twórca Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 05:45
Choć ten krakowski uczony z dużą dozą krytycyzmu podchodził do założeń warszawskiej i lwowskiej szkoły matematycznej, to właśnie jemu przyszło w udziale położenie podwalin pod konsolidację społeczności rodzimych badaczy królowej nauk.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Isaac Newton. Wszechstronny geniusz, który zrewolucjonizował świat nauki

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 05:40
381 lat temu urodził się sir Isaac Newton zaliczany do najwybitniejszych naukowców wszech czasów. Nic zresztą dziwnego, bowiem wiele jego odkryć położyło podwaliny pod współczesną naukę. Sformułował m.in. prawo powszechnego ciążenia i trzy zasady dynamiki, a także opracował rachunek różniczkowy i całkowy. 
rozwiń zwiń