Section1
Przy pracy
Wszystkie Jan Nowak Jeziorański - dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1976. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe