Section1
Przy pracy
Wszystkie W studiu RWE, od lewej: Aleksander Menhard, Jerzy Pomianowski, Kołodziejski, Andrzej Krzeczunowicz (siedzi). Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe