Section1
Przy pracy
Wszystkie Witold Strzednicki - publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1984. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe