Section1
Przy pracy
Wszystkie Zdzisław Szyleyko - redaktor dziennika radiowego. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe