Section1
Przy pracy
Wszystkie Redaktorzy sportowi przy pracy. Widoczni od lewej: Kazimierz Wilczyński, Juliusz Slaski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe