Section1
Przy pracy
Wszystkie Kazimierz Wierzbiański - publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1969. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe