Section1
Przy pracy
Wszystkie Dział Nasłuchu RWE. Pracownicy przy magnetofonach do monitoringu. Od lewej: Stanisław Mykaj, Ludwik Czyżewski, Marek Walicki, Mamert Miz-Miszyn, Aleksander Menhard. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe