Section1
Przy pracy
Wszystkie W redakcji dziennika radiowego. Od lewej: Chris Klimiuk i Władysław Poncet. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe