Section1
Przy pracy
Wszystkie Aleksander Menhard i sekretarka Ewa Wężyk. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe