Section1
Przy pracy
Wszystkie Dyżur w redakcji dziennika radiowego. Widoczni od lewej: Jan Tabaczyński i Tadeusz Lada-Bieńkowski (1954) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe