Section1
Przy pracy
Wszystkie Redakcja dziennika radiowego. Widoczni od lewej: Sławomir Dunin-Borkowski, Krystyna Jasiewicz. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe