Section1
Przy pracy
Wszystkie Studio radiowe RWE. Widoczni od lewej: Kropiwnicki, Włada Majewska, Leopold Kielanowski, inż. Nowik. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe