Section1
Przy pracy
Wszystkie Studio radiowe RWE. Widoczni od lewej: inż. Nowik, Leopold Kielanowski, Włada Majewska, Kropiwnicki. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe