Section1
Przy pracy
Wszystkie Jan Jasiewicz - reżyser radiowy, w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1972. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe