Section1
Przy pracy
Wszystkie Redaktorzy codziennego biuletynu przeglądu prasy. Siedzi Jerzy Korczyński. Stoją od lewej: Andrzej Czyżkowski i Ryszard Kołaczkowski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe