Section1
Przy pracy
Wszystkie Reportaż z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Widoczni od lewej: Tadeusz Kryska-Karski, Tadeusz Nowakowski, Jan Nowak-Jeziorański, Edward Raczyński, Regina Oppmanowa, Aniela Mieczysławska. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe