Section1
Przy pracy
Wszystkie Polski Dział Biura Studiów i Analiz. Widoczni: Nika Krzeczunowicz i Ignacy Klibański. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe