Section1
Przy pracy
Wszystkie Przegląd prasy. Od lewej: Henryk Rozpędowski i Józef Ptaczek. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe