Dr Dorota Gregorowicz - badaczka historii Kościoła

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2022 14:00
Program "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłania co roku 100 świetnie zapowiadających się badaczy, którzy mimo młodego wieku mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami naukowymi. Dr Dorota Gregorowicz należy do laureatów ostatniej edycji tego konkursu.
Bazylika św. Piotra w Watykanie
Bazylika św. Piotra w WatykanieFoto: Pixabay.com

Jest historykiem, adiunktem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i zajmuje się dziejami dyplomacji - ze szczególnym uwzględnieniem stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów z państwem papieskim w XVI i XVII w.

Pracę doktorską poświęciła analizie polityki Stolicy Apostolskiej wobec naszego kraju podczas trzech pierwszych elekcji w latach 1572-1589.

Interesowało ją również stanowisko Watykanu w czasie kryzysu władzy królewskiej w czasach panowania Jana Kazimierza, kiedy to król podjął ostatecznie decyzję o abdykacji. W realizacji obu tych projektów prześledziła korespondencję dyplomatów papieskich, ujawniła preferencje i nieoficjalne wsparcie Rzymu dla określonych kandydatów do polskiej korony.

Obecnie rozpoczęła projekt mający na celu stworzenie biogramów nuncjuszy papieskich w stolicach europejskich po Soborze Trydenckim (1562-1605), chcąc nakreślić geopolityczną specyfikę nuncjatur apostolskich w danych krajach.


Posłuchaj
29:15 Skarbiec Nauki Polskiej Dwójka 19 styczeń 2022 21_30_16.mp3 Dr Dorota Gragorowicz o polityce Stolicy Apostolskiej wobec naszego kraju podczas trzech pierwszych elekcji w latach 1572-1589 (Skarbiec Nauki Polskiej/Dwójka)

 

***

"Skarbiec Nauki Polskiej" to cykl spotkań z młodymi polskimi naukowcami reprezentującymi różnorodne dziedziny wiedzy: archeologię, językoznawstwo, historię sztuki i osiągającymi sukcesy w swojej działalności.

***

Tytuł audycji: Skarbiec Nauki Polskiej

Prowadziła: Katarzyna Kobylecka

Gość: dr Dorota Gregorowicz (historyk)

Data emisji: 19.01.2022

Godzina emisji: 21.30

Czytaj także

Egipt i fenomen skalnych grobowców

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2021 08:00
Gościem audycji była dr Marta Kaczanowicz - laureatka programu Start 2021. Co roku spośród tysiąca zgłoszonych kandydatur Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłania setkę młodych badaczy, którzy nie przekroczyli 30. roku życia i przyznaje zwycięzcom stypendia w wysokości 28 tys. zł. Ma to wspomóc młodych naukowców w rozwijaniu ich świetnie zapowiadających się karier badawczych.
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Trudno przecenić jego wagę". Ambasador przy Watykanie o liście biskupów polskich do biskupów niemieckich

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021 08:05
W 56. rocznicę wystosowania listu polskich biskupów do biskupów niemieckich ze słowami "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" w Instytucie Polskim w Rzymie otwarto poświęconą temu wydarzeniu wystawę. W dyskusji wzięli udział naukowcy z Wrocławia z centrum "Pamięć i przyszłość".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czym jest prawda?

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2021 14:23
7 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone - po raz trzydziesty - Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało czworo wybitnych uczonych z czterech obszarów badawczych. W Dwójce spotkaliśmy się ze zdobywcą tego lauru z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - prof. Cezarym Cieślińskim - logikiem i filozofem z Wydziału Filozofii UW.
rozwiń zwiń