Historia

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku - pamiątka po jednym z największych Polaków

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022 05:30
Dzisiaj mijają 74 lata od utworzenia Muzeum Mikołaja Kopernika w Pałacu Biskupim na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku, w miejcsu zamieszkania, śmierci i pochówku astronoma. Muzeum zostało otwarte dokładnie 5 września 1948 roku staraniem Związku Historyków Sztuki i Kultury.
Pomnik Mikołaja Kopernika we Fromborku, 2014 r.
Pomnik Mikołaja Kopernika we Fromborku, 2014 r.Foto: Forum

Wieża Kopernika

Ekspozycja stała zatytułowana "Mikołaj Kopernik – życie i dzieło" znajduje się na piętrze tego muzeum. Do zwiedzania udostępnione są też kolejne pomieszczenia pałacu, a także mieszczące się w przyziemiu planetarium i odbudowana w późniejszym czasie Wieża Kopernika. Tam właśnie zamieszkiwał słynny astronom, będąc kanonikiem kapituły warmińskiej, od 1510 roku aż do dnia swojej śmierci w maju 1543 roku. Także kanonia stała się miejscem pochówku wielkiego Polaka.

Właśnie tutaj Kopernik opracował swoje słynne dzieło - "O obrotach sfer niebieskich" (łac. "De revolutionibus orbium coelestium"). Dzieło, które zrewolucjonizowało wizję świata i pozycję Ziemi we wszechświecie. Tu też oparł się najazdowi krzyżackiemu w 1520 roku czemu przysłużyło się ufortyfikowanie zamku. Powstałe muzeum nie było pierwszą pamiątką astronoma.

Jak podaje muzeum na stronie internetowe: "pierwsza izba pamiątkowa we Fromborku, poświęcona Mikołajowi Kopernikowi, została założona w 1912 roku, w budynku na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku zwanym Wieżą Kopernika, przez historyka warmińskiego księdza Eugena Brachvogla. W kilka lat później ukazał się drukiem pierwszy przewodnik po wystawie".

Frombork, zniszczony najazdem krzyżackim w 1520 roku, zdołał się odbudować, a nawet powiększył zasób infrastrukturalny choćby o znaną hutę szkła powstałą w 1540 roku w będącą pierwszą tego typu placówką na Warmii. Miasto leżące 20 kilometrów na wschód od Elbląga, u brzegów Zalewu Wiślanego, było ważnym miejscem kultu religijnego w ówczesnych czasach. Stąd też, pięknie położony, Pałac Biskupi i katedra, a w jej sąsiedztwie liczne kanonie. Kopernik najczęściej korzystał z pomieszczeń usytuowanych w najstarszej części fortyfikacji Wzgórza Katedralnego - z wieży powstałej jeszcze przed 1400 rokiem. Jednakże dopiero od 1499 roku przeznaczona była do zamieszkania, wcześniej będąc jedynie fortyfikacją.

Pamiątki po astronomie

Kopernik, jak świadczą historyczne kroniki "objął" tę wieżę dla zamieszkania i swoich naukowych badań już w 1504 roku, jednak na stałe sprowadził się dopiero w 1510 roku. Co ciekawe, została ona nazwana Wieżą Kopernika dopiero w 1610 roku i jako taka pozostaje do dnia dzisiejszego. Tadeusz Piaskowski tak charakteryzuje pierwszą ekspozycję z 1916 roku: "Pierwszą ówczesną ekspozycję zlokalizowano na trzeciej kondygnacji wieży, należącej niegdyś do Mikołaja Kopernika i w kilku pomieszczeniach przyległej do niej XIX-wiecznej biblioteki kapitulnej. Wyposażenie tej wystawy miało charakter eklektyczny. Z braku oryginalnych eksponatów i mebli pochodzących z epoki, pokazywano tutaj głównie kopie i reprodukcje, a wśród mebli i obrazów zdarzały się eksponaty barokowe i neogotyckie. Mimo tych niedoskonałości ekspozycja kopernikańska cieszyła się dużym powodzeniem wśród zwiedzających i została wspomniana życzliwie w książce Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. Jej istnienie zakończyła II wojna światowa".

Historyk, zwracając uwagę na decyzje związane z powojennym odrestaurowaniem tego miejsca pisze w dalszej części: "Organizatorzy muzeum od początku rozumieli, że ze względu na znikomą liczbę pamiątek bezpośrednio związanych z wielkim astronomem, należy pójść drogą odbudowy i konserwacji zabytkowej architektury Wzgórza Katedralnego, jako jedynej tutaj rzeczywistej pamiątki po Koperniku i 300-letnich rządach polskiej administracji kościelnej. Głównym akcentem i zaczątkiem założenia architektonicznego warowni jest katedra pw. Najświętszej Panny Marii Wniebowziętej i św. Andrzeja Apostoła, wzniesiona w latach 1329-1388'.

Otwarcie stałej wystawy

Natomiast muzeum na swojej stronie internetowej zwraca także uwagę na ten pierwszy powojenny okres budowania pamiątki po wielkim astronomie. Czytamy tam: "Powojenna historia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku rozpoczyna się 5 września 1948 r. Po dwuletnich staraniach Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury i pod patronatem najwyższych władz państwowych, otwarto wtedy na Wzgórzu Katedralnym pierwszą ekspozycję muzealną poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. Otwarcie wystawy odbyło się w pobieżnie wyremontowanych, najmniej zniszczonych podczas działań wojennych w 1945 r., dwóch gotycko-barokowych kanoniach wewnętrznych, a patronował temu wydarzeniu Komitet Fromborski, pod przewodnictwem profesora Włodzimierza Antoniewicza".

PP


Czytaj także

Miasto Kopernika nad Zalewem Wiślanym

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2018 15:06
Historia Fromborka na Warmii nieodłącznie wiąże się z Mikołajem Kopernikiem. Choć słynny astronom urodził się w Toruniu, to jednak we Fromborku spędził prawie 40 lat. Lekarz i prawnik pracował tam, jako kanonik Kapituły Warmińskiej. To właśnie tam napisał swe najsłynniejsze dzieło "O obrotach".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jerzy Joachim Retyk. To dzięki niemu świat poznał Kopernika

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2024 05:50
Niemiecki uczony przez trzy lata namawiał polskiego astronoma do opublikowania przełomowego dzieła o ładzie heliocentrycznym. Wynikiem namów było sporządzenie przez Retyka streszczenia dzieła toruńskiego uczonego, które stało się popularniejsze od oryginału "O obrotach sfer niebieskich". Dziś mija 510. rocznica urodzin Georga Joachima Retyka.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Mikołaj Kopernik. Czego wciąż nie wiemy o słynnym astronomie?

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2021 19:07
19 lutego to Dzień Nauki Polskiej, który ma być wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców. Święto obchodzone jest od ubiegłego roku, a datę wyznaczono nieprzypadkowo - jest to dzień urodzin Mikołaja Kopernika, który otwiera poczet polskich uczonych o światowej renomie. W uznaniu zasług na polu astronomii Kopernik został zatem patronem wszystkich polskich uczonych.
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Jedyne takie miejsce". Frombork – gród Mikołaja Kopernika

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2021 13:00
W szkole uczymy się, że zatrzymał Słońce, a ruszył Ziemię. A czy wiemy o nim coś więcej? Jaki Mikołaj Kopernik był prywatnie? Dlaczego był samotnikiem i czemu z publikacją swoich badań zwlekał prawie do samej śmierci? Czy zobaczył przed śmiercią swoje dzieło? Na te pytania odpowiadamy w kolejnej audycji z cyklu "Jedyne takie miejsce"
rozwiń zwiń
Czytaj także

Kto się boi "obrotów sfer niebieskich"? Zakazany traktat Kopernika

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024 05:50
5 marca 1616 roku dzieło Mikołaja Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium" znalazło się w indeksie ksiąg zakazanych. Stało się to 73 lata po śmierci autora, a wszystko przez spór Galileusza z Kościołem katolickim.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Mikołaj Kopernik – kim naprawdę był polski astronom?

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2022 14:07
Piotr Łopuszański jest specjalistą od Leśmiana, ale także autorem biografii kilku innych osób, które zostawiły trwały ślad w kulturze. Jego najnowsza książka poświęcona jest Mikołajowi Kopernikowi, drugiemu bodaj, obok Fryderyka Chopina, najbardziej rozpoznawalnemu Polakowi na świecie. Ale czy o słynnym astronomie można napisać jeszcze coś nowego?
rozwiń zwiń