Historia

Ludwik Landau - kronikarz czasów okupacji

Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 05:50
- W potocznej opinii osób zainteresowanych historią lat wojny Ludwik Landau jest przede wszystkim autorem "Kroniki lat wojny i okupacji". Kroniki rozpoczętej 30 października 1939 roku i doprowadzonej niemal do przednia ujęcia go przez Niemców 29 lutego 1944 roku - mówił na antenie Polskiego Radia dr Janusz Osica. 
Ludwik Landau, w tle: obraz z okupacji niemieckiej
Ludwik Landau, w tle: obraz z okupacji niemieckiejFoto: Wikimedia Commons/PAP/CAF

Landau z godną podziwu precyzją notował treść komunikatów ogłaszanych przez Niemców, jak i wskazywał na trudności dotykające zwykłych mieszkańców Warszawy - począwszy od niedostatków żywności, na łapankach i wywózkach kończąc. 

- Fenomenalne to źródło, bezcenne w odtwarzaniu realiów szarego dnia niewoli, powstawało niejako na marginesie niezwykłej aktywności uczonego w latach okupacji - oceniał dr Janusz Osica w audycji Andrzeja Sowy i Wojciecha Dmochowskiego z cyklu "Kronika niezwykłych Polaków".  

Wybitny statystyk i ekonomista 

Ta mrówcza praca nie wzięła się znikąd. Była efektem przedwojennego doświadczenia Landaua. Ten urodzony 31 maja 1902 roku syn pracownika banku ukończył Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego. Nie miał jednak zamiaru występować na sali sądowej, bez reszty pochłonęła go bowiem praca, którą podjął na ostatnim roku studiów. 

- Pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym, przechodząc 5 lat później do Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych. Stąd jednak, gdy naraził się zbyt krytycznymi diagnozami ministrowi skarbu, wrócił do GUSu, gdzie  współpracował z licznymi instytucjami naukowymi, społecznymi, na przykład Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci czy Instytutem Gospodarstwa Społecznego - wymieniał dr Janusz Osica. 

Posłuchaj
06:54 ludwik landau - dziejopis czasów okupacji.mp3 Ludwik Landau - dziejopis czasów okupacji - audycja Andrzeja Sowy i Wojciecha Dmochowskiego z cyklu "Kronika niezwykłych Polaków". (PR, 3.12.2002)

 

Zajmował się szeregiem zjawisk z pogranicza ekonomii i polityki społecznej: miejscem pracowników najemnych w gospodarce i społeczeństwie, bezrobociem, przeludnieniem na wsi, emigracją.

- Był właściwie polihistorem - obdarzonym z natury niezwykłą pamięcią, przy wielostronności swoich zainteresowań, posiadał wyjątkowo rozległe wiadomości ze wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego - dodawał historyk.

Praca w konspiracji 

Wspomniana wyżej kronika nie była jedynym dziełem Landaua, nad którym pracował po inwazji Niemiec na Polskę.  

Od pierwszych dni okupacji aktywnie pracował naukowo. Powstawała wówczas - nieukończona - wielka synteza dziejów gospodarczych Polski. W konspiracyjnym Instytucie Gospodarstwa Społecznego Landau rzucił pomysł pracy nad małym rocznikiem statystycznym ziem polskich w latach wojny i okupacji, dla Armii Krajowej sporządzał systematyczne, cotygodniowe i comiesięczne opracowania tyczące przede wszystkim położenia gospodarczego ziem polskich i sytuacji ekonomicznej Rzeszy.

Landau pracował również nad programem gospodarczym konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz uczestniczył w tajnym nauczaniu. 

- Intensywna, wszechstronna praca naukowa i zaangażowanie w działalność polskiego Państwa Podziemnego chroniły go, jak twierdzą jego biografowie, przed powszechną, wszechobecną wręcz, wówczas depresją psychiczną, zrozumiałą, zwłaszcza ze względu na jego żydowskie pochodzenie - dodawał dr Janusz Osica.

Tragiczny koniec 

Landau, ze względu na żydowskie pochodzenie, trafił do warszawskiego getta. Tu, wskutek fatalnych warunków panujących w zamkniętej dzielnicy, w 1940 roku umarła jego matka. W murach getta rok później Niemcy zamordowali jego ojca. W 1943 roku zginął tam jego brat.

Sam Ludwik, wraz z żoną i córką, zdołał zbiec z getta. Pod fałszywym nazwiskiem Lewandowski zamieszkał w podwarszawskich Włochach. Tutaj kontynuował swoje dzieło kronikarskiego utrwalania codzienności okupowanej stolicy. 

29 lutego 1944 roku Landau wyszedł z domu i nigdy nie wrócił. Nie znamy jego losu, ale najprawdopodobniej został aresztowany przez Niemców i zabity. Wskazują na to wydarzenia następnego dnia: do mieszkania Landaua/Lewandowskiego zapukało gestapo. Żona i córka Landaua zostały aresztowane. Obie zdążyły wcześniej zażyć truciznę. Córka ekonomisty zmarła, jego żona została zastrzelona na posterunku policji. 

bm

Czytaj także

Zakończenie akcji likwidacyjnej warszawskiego getta

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2023 05:45
– Prezes Rady Żydowskiej inż. Adam Czerniakow popełnił samobójstwo. Wiedział on dokładnie, że rzekome przesiedlanie na wschód to śmierć setek tysięcy ludzi w komorach gazowych. Nie mając możności przeciwstawienia się temu, co się stało, wolał odejść – pisał w swoich wspomnieniach Marek Edelman.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Niemieckie miasteczko Warszawa - taką wizję zakładał Plan Pabsta

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2024 05:56
Zaprezentowany Hansowi Frankowi 6 lutego 1940 roku projekt przebudowy stolicy zakładał zredukowanie jej do węzła kolejowego. Kwitnące niegdyś miasto miało zostać wyludnione i przekształcone w niemieckie miasteczko. O założeniach nazistowskich planów przebudowy polskiej stolicy rozmawiamy z Ewą Perlińską-Kobierzyńską z Muzeum Warszawy. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Getto w Warszawie. Piekło w środku miasta

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2023 06:00
83 lata temu, 22 lipca 1940 roku, Niemcy rozpoczęli "akcję wysiedleńczą" w warszawskim getcie. W ciągu dwóch miesięcy do obozu śmierci w Treblince wywieźli 245 tysiące osób.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Władysław Szlengel - satyryczny kronikarz warszawskiego getta

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2024 05:40
– Jest przykładem człowieka, który w twórczości kabaretowej szukał kontrataku. Sam napisał, że jego utwory są próbą stawienia oporu rozpaczy i beznadziei, jaka panowała w getcie – opowiadała w radiowej Jedynce dr Agnieszka Żółkiewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. 8 maja 1943 roku w Warszawie z rąk niemieckich zginął poeta Władysław Szlengel. 
rozwiń zwiń