Polskie Radio
Section05
Alicja Maciejowska

"Czas Reporterów" - "Głosami Powstańców"

Relacja ze spotkań z publicznością zorganizowanych przez Studio Reportażu i Dokumentu PR i Muzeum Historyczne z okazji 55-rocznicy Powstania Warszawskiego w salach Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. W ramach spotkań zaprezentowana będzie audycja dokumentalna Alicji Maciejowskiej "Apogeum wolności". Bohaterkami są siostry Sułowskie: Teresa Bojarska i Maria Dmochowska. Zaproszeni są uczestnicy walk z Pułku "Baszta" i 2 Batalionu Szturmowego "Odwet".
Zobacz więcej na temat:  Alicja Maciejowska Warszawa

"Czas reporterów" - POWSTANIE WARSZAWSKIE

Relacja ze spotkań z publicznością odbywających się w każdy czwartek w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy na Rynku Starego Miasta pod hasłem "Głosami powstańców". Przypomnimy reportaż Alicji Maciejowskiej pt. "W obiektywie Sylwestra Brauna - Krisa", zrealizowany w 1996 roku. Jest to opowieść o wybitnym fotoreporterze Powstania Warszawskiego, autorze 3 tysięcy zdjęć wykonanych podczas 63 dni Powstania.
Zobacz więcej na temat:  Alicja Maciejowska Warszawa

"Dopóki człowiek nie umrze"

Po pacyfikacji Suwalszczyzny w lipcu 1945 roku, zwanej "obławą", kiedy to funkcjonariusze NKWD wywieźli i wymordowali kilkaset osób, pozostały rodziny. Z roku na rok jest ich coraz mniej. Pamięć o tych wstrząsających faktach i ludziach, którzy zaginęli bez śladu trwa dopóki człowiek nie umrze. Nagrywając ich wspomnienia, publikując na antenie i w druku, autorka audycji stara się przedłużyć tę pamięć. Matki, żony, dzieci po utracie najbliższych, przeważnie żywicieli rodzin, pogrążeni w rozpaczy nie zawsze potrafili przezwyciężyć biedę i kłopoty. Kiedy w latach 90-tych można już było się starać o zadośćuczynienie za śmierć bliskich, ciągnące się latami procesy i nie zawsze życzliwy stosunek sędziów do poszkodowanych, wielu rodzinom przyspażają dalszych kłopotów. Ale są i tacy, których życie całkowicie odmieniło się po otrzymaniu odszkodowania. W reportażu poznamy różnie układające się losy dwóch poszkodowanych rodzin, osieroconych przez: zamożnego rolnika i robotnika leśnego.
Zobacz więcej na temat:  Alicja Maciejowska dzieci odszkodowanie

"Płaczące szczęście Jana Głuszaka"

Autorki powróciły do bohatera reportażu sprzed 27 lat. Do bohatera - człowieka, który żył wizjami archtektonicznymi, wyprzedzającymi własną epokę. Wystawiano jego prace, wybitni krytycy oceniali je nader pozytywnie, przepowiadając mu wspaniałą przyszłość. Architektury nie ukończył. Ciężka choroba i przeżycia osobiste przerwały jego karierę. Dzisiaj jest pensjonariuszem domu pomocy społecznej, ale pamięć o wybitnym człowieku nie ginie, nawet kiedy losy życiowe odsuwają go w cień. Okazuje się, że człowiek inteligentny potrafi znaleźć swojemiejsce i stać się pożytecznym dla innych.
Zobacz więcej na temat:  Alicja Maciejowska

Czas reporterów - Przed rocznicą Powstania w Warszawskim Getcie - "Bojowcy"

dokument o bohaterach Powstania w Getcie Bojowcy getta warszawskiego - tych prawdziwych żyje sześcioro. Dwoje w Kanadzie, Marek Edelman w Polsce i czworo w Izraelu: Masza Glajtman- Putermilch, Pnina Grynszpan-Frymer, Aron Karmi i Simcha Rotem czyli Kazik, bo ten pseudonim wojenny przylgnął do niego na całe życie. Wszyscy oni, oprócz Kanadyjczyków, wystąpią w reportażu Alicji Maciejowskiej nagranym w Izraelu. Opowiedzą o walkach w getcie i późniejszym życiu po aryjskiej stronie, o polskich rodzinach dzięki którym uratowali się. A także o braku zrozumienia ich wojennych losów z jakim spotkali się po przyjeździe do Izraela.
Zobacz więcej na temat:  Alicja Maciejowska Izrael POLSKA Marek Edelman Kanada

"Rogaty jak diabeł i równie odważny- czyli rzecz o generale Borucie-Spiechowiczu" - część I

Walczył z trzema zaborcami, bohater trzech wojen, dwukrotny uciekinier z obozów jenieckich, współorganizator ZWZ, w 1939r. wpada w ręce NKWD i spędza dwa lata w siedmiu więzieniach. W śledztwie uderzony w twarz stacza nierówną walkę z prześladowcami. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski opuszcza więzienie, aby objąć dowództwo organizującej się na "Nieludzkiej ziemi" V Dywizji Piechoty. Uwielbiany przez żołnierzy popada w konflikty z przełożonymi, odwoływany z kolejnych placówek i stanowisk nie doczeka się udziału w walkach. Rozgoryczony po wojnie wraca do kraju.. Ciąg dalszy jego losów zostanie przedstawiony w środę w części II reportażu zatytułowanym "Wśród swoich".
Zobacz więcej na temat:  Alicja Maciejowska

"Tamci wspaniali chłopcy na swych warczących maszynach"

Fabryka "Polmo" w Szczecinie istniejąca już ponad 50 lat była wyjątkowym zakładem pracy. Jedni widzieli w nim urzeczywistnienie idealnego komunizmu, inni uważali fabrykę za prekursorkę kapitalizmu. W obu interpretacjach podnosi się paternalistyczną pozycję dyrektorów, którzy umieli, choć w odmienny sposób, cementować załogę i motywować ją do coraz ambitniejszych zadań. Ludzi łączyła praca, studia oraz więzy rodzinne, bo w młodym zespole kojarzyły się liczne małżeństwa. Załoga wspólnie się bawiła - niemal obowiązkiem było uczestniczenie w wigiliach, witaniu Nowego Roku, dzieleniu się jajkiem wielkanocnym. Wszyscy ogarnięci byli pasją motoryzacyjną, dumni z tego, że produkują najlepsze niegdyś w Polsce motocykle "Junak" i pracują nad prototypami samochodów "Dla Kowalskiego". Co zostało z tamtych lat?
Zobacz więcej na temat:  Alicja Maciejowska POLSKA Szczecin