Redakcja Polska

W Budapeszcie wystawa o 1000-letniej wspólnej historii Polski i Węgier

25.06.2022 13:00
Wystawę „Polacy – Węgrzy. Tysiąc lat historii” otwarto w piątek w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie. Przedstawia ona najważniejsze wątki z historii obu krajów od wspólnych świętych i koligacji dynastycznych aż po współczesność.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneShutterstock/esfera

W sześciu salach pokazano dziesiątki obrazów i fotografii, kroniki filmowe, a także liczne pamiątki i relacje świadków. Ekspozycja, przygotowana we współpracy z Muzeum Historii Polski, stanowi unowocześnioną i uzupełnioną wersję dotychczasowej wystawy PIBM.

„Ta wystawa została odświeżona, zmodernizowana, jest uzupełniona o pewne treści. Myślę, że odpowiada potrzebom współczesnego widza. Po pierwsze, nowoczesna scenografia, po drugie, użycie multimediów, dzięki czemu można uzyskać więcej informacji, są też instalacje dotykowe. Sięgnęliśmy również do nowych wątków, fotografii, materiałów, które nie były pokazywane” – powiedział dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Kierownik działu projektów kulturalnych i współpracy z zagranicą Muzeum Historii Polski Wojciech Kalwat podkreślił, że na wystawie bardzo rozbudowano wątek bohatera dwóch narodów Józefa Bema, naczelnego wodza powstania węgierskiego z lat 1848-1849.

„Pokazujemy mało znany epizod, mianowicie początku drukarstwa w języku węgierskim. To drukarstwo zaczęło się w Krakowie” – zaznaczył Wojciech Kalwat.

Rewolucję węgierską 1956 roku i pomoc Polaków dla Budapesztu zaprezentowano poprzez serię filmów dokumentalnych, m.in. kroniki filmowe oraz wspomnienia ludzi, którzy brali udział w tej pomocy.

Dzięki Instytutowi Polskiemu w Budapeszcie pokazano też historię Polaków na Węgrzech. „Ciekawy aspekt to wspólnota polska we wsi Derenk na Węgrzech, o której akurat w Polsce mało wiadomo, a to jest ciekawy epizod naszych wspólnych dziejów” – zaznaczył Robert Kostro. 

Derenk, położony przy granicy ze Słowacją, stał się skupiskiem polskim w 1717 roku. Potomkowie osadników mieszkali tam aż do 1943 roku, gdy przesiedlono ich z zamiarem utworzenia w tym miejscu rezerwatu łowieckiego. Derenk ma wielkie znaczenie dla Polonii węgierskiej, bo dzięki niej tutejsi Polacy uzyskali w 1993 roku status mniejszości narodowej. Parlament węgierski za podstawę przyznania praw narodowościowych przyjął bowiem zasadę, że warunkiem jest życie w zwartych zbiorowiskach na Węgrzech od co najmniej 100 lat.

Wśród najnowszych wątków na wystawie jest m.in. turystyka handlowa w okresie PRL, kiedy w Polsce wielu towarów nie było. „Z kolei niektórzy Węgrzy patrzyli na opozycję polską (widząc), że dzieje się w Polsce coś ciekawego, co można przenieść na grunt węgierski” – zaznaczył Wojciech Kalwat.

W wernisażu wystawy wzięli udział m.in. dyrektor PIBM Piotr Piętka, charge d’affaires polskiej ambasady w Budapeszcie Katarzyna Ratajczak-Sowa, dyrektorka Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska, a także przedstawiciele Polonii, w tym rzeczniczka narodowości polskiej w parlamencie węgierskim Ewa Ronay.

PAP/ks

108 lat temu urodził się Jan Karski, legendarny kurier, świadek Holocaustu

24.06.2022 16:00
To on jako pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce. Jego książka o Polskim Państwie Podziemnym zatytułowana "Tajne państwo: opowieść o polskim Podziemiu", wydana w 1944 w USA, stała się bestsellerem i została przetłumaczona na wiele języków.

Instytut Polonika wydał książkę dla dzieci o wspólnej historii Polski i Łotwy

24.06.2022 17:00
Publikacja na temat dziedzictwa Inflant Polskich "Inflancki konik, czyli podróż z panem Gustawem" to podróż śladami wybitnego etnografa, historyka i krajoznawcy Łatgalii Gustawa Manteuffla.

Starożytna Marea i jej tajemnice. Spotkanie z prof. Tomaszem Derdą z Uniwersytetu Warszawskiego

24.06.2022 18:32
Na stanowisku Marea, w północnym Egipcie, zlokalizowano nieznaną część starożytnego miasta, założonego w drugiej połowie VI wieku. To ważne odkrycie, którego dokonali naukowcy z Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, ponieważ w okresie późnego antyku egipskie nowe kompleksy miejskie powstawały bardzo rzadko.