Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Marek Łatyński - dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1987-1989, podczas wygłaszania przemówienie z okazji 35-lecia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (03.05.1987) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe