Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Adolf Bożyński przed mikrofonem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe