Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Francoise Hardy udziela wywiadu Janowi Tyszkiewiczowi. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe