Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Nagranie w studio RWE. Widoczni od lewej: Janusz Marchwiński, Irma Wysocka, Jerzy Bożekowski, Wacław Krajewski, Ludwik Frendl, Czesław Dobek. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe