Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Profesor Zbigniew Brzeziński przed mikrofonem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe