Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Sprawozdanie radiowe z Rzymu po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Widoczni od lewej: ks. Tadeusz Kirschke, Tadeusz Nowakowski (pseud. Tadeusz Olsztyński), Andrzej Krzeczunowicz, Jerzy Kaniewicz (pseud. Tadeusz Mieleszko). Rzym, 1978 r. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe