Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Włodzimierz Sznarbachowski (pseud. Jan Romanowski) - dziennikarz, radiowiec, działacz polityczny. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe