Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Tadeusz Komorowski - generał, dowódca Armii Krajowej. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, a później Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na uchodźstwie. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe