Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Zygmunt Nowakowski - autor gawęd historyczno-literackich. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe