Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Dyskusja dziennikarzy RWE w związku z wyborami prezydenta USA. Widoczni od lewej: Andrzej Krzeczunowicz i Władysław Poncet. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe