Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Wywiad z polskim bokserem, Henrykiem Tyczyńskim. Widoczni od lewej: Julian Slaski, Henryk Tyczyński, Tadeusz Nowakowski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe