Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Marek Łatyński - dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1987-1989 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe