Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Józef Jaksiński, przewodniczący jury Turnieju Krasomówczego Młodych w londyńskim Ognisku Polskim, wręcza nagrodę laureatowi Józefowi Sito. Londyn, 20.04.1956 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe