Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Nagranie w studio. Widoczni od lewej: Henryk Rozpędowski, Renata Rozpędowska, Jerzy Bożekowski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe