Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Audycja studyjna. Tadeusz Nowakowski (pierwszy z prawej) i zaproszeni goście Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe