Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Tadeusz Chciuk-Celt przyjmuje delegację harcerzy węgierkich. Na czele delegacji stoi Imre Nagy. Rok 1956 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe