Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Wiktor Budzyński, autor tekstów do programu kabaretowego "Wesoła Lwowska Fala" przed mikrofonem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe