Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Wacław Modrzeński - aktor. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1955 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe