Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Jan Nowak-Jeziorański - dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1976. Przemawia podczas 5. rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej (03.05.1957) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe