Section1
Przy mikrofonie...
Wszystkie Od lewej: Wacław Radulski i Leopold Kielanowski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe