Polskie Radio
Section05
Dariusz Kwiatkowski

Jak przyspieszyć rozwój polskiej wsi?

Pełna akceptacja dla wspierania zrównoważonego rozwoju, zarówno małych jak i dużych gospodarstw rolnych. To jeden z najmocniej akcentowanych wniosków płynących z konsultacji na temat Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa do 2030 roku, opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Zobacz więcej na temat:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wieś Dariusz Kwiatkowski