Historia

Ogłoszono nowe zasady ortograficzne języka polskiego. Mamy czas do 2026 roku

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2024 05:45
Nowe reguły dotyczące m.in. pisowni wielką i małą literą czy nazw własnych obowiązywać będą od 1 stycznia 2026 roku.
Rada Języka Polskiego ogłosiła zmiany zasad ortograficznych
Rada Języka Polskiego ogłosiła zmiany zasad ortograficznych Foto: Shutterstock

Jak wyjaśnia w swoim komunikacje Radia Języka Polskiego, wprowadzenie zmian "przyniesie korzyść w postaci uproszczenia i ujednolicenia zapisu poszczególnych grup wyrazów i połączeń, eliminacji wyjątków, a także likwidacji przepisów, których zastosowanie jest z różnych powodów problematyczne".

Zaznaczono przy tym, że większość ogłoszonych zmian "była postulowana już wiele lat temu, jednak z najrozmaitszych powodów nie udało się wcześniej nadać im mocy obowiązującej".

Jakie zatem zmiany czekają użytkowników polszczyzny?

Mieszkaniec Warszawy i marki samochodów

Znaczna część nowych reguł dotyczy pisowni wielką lub małą literą.

I tak od 1 stycznia 2026 roku pojawi się "Krakowianin", "Łodzianin" czy "Warszawianin" – w odróżnieniu od obowiązującego teraz zapisu nazw mieszkańców miast małą literą.

W nazwach obiektów przestrzeni publicznej wielka litera będzie konieczna w wyrazach: "aleja", "brama", "bulwar", "osiedle", "plac", "park", "kopiec", "kościół", "klasztor", "pałac", "willa", "zamek", "most", "molo", "pomnik", "cmentarz". Tym samym nie będzie już wątpliwości, czy "park Kościuszki", czy jednak "Park Kościuszki", "plac Zbawiciela" czy może "Plac Zbawiciela", "pałac Staszica" czy "Pałac Staszica".

Podobne ujednolicenie czeka nas przy wielowyrazowych nazwach lokali usługowych i gastronomicznych. Oprócz przyimków i spójników (np. "i", "na", "w") wszystkie wyrazy składające się na taką nazwę zapisywane powinny być wielką literą, np. "Karczma Słupska" czy "Kawiarnia Literacka".

Wielka litera panować będzie niepodzielnie również przy zapisie, mówiąc najogólniej, "nazw samochodów". Straci tym samym moc panujące obecnie – a sprawiające wiele interpretacyjnych kłopotów – rozróżnienie: wielką literą nazwy firm i marek, ale małą nazwy pojedynczych wyrobów/egzemplarzy.

Zatem od 2026 roku i "samochód marki Ford", i "pod oknem zaparkował nowy Ford".

***

Czytaj także:

***

Jak zapisywać zaprzeczenia

Ogłoszone przez Radę Języka Polskiego zasady dotyczą również pisowni z cząstką "nie".

"Nie będący" czy "niebędący"? Obowiązująca od ponad 20 lat zasada łącznej pisowni "nie" z imiesłowami przymiotnikowymi (form łączących cechy czasownika z przymiotnikiem) była opatrywana wyjątkiem, który pozwalał na "świadomą pisownię rozdzielną". Można było zatem, powołując się na większą "czasownikowość" danego wyrazu, zapisywać go z "nie" osobno. Od 2026 roku, jak mówi komunikat Rady, wchodzi zasada "bezwyjątkowej pisowni łącznej nie- z imiesłowami odmiennymi".

Znaczące zmiany czekają również na polu pisowni "nie" z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi. Za półtora roku błędne obecnie zapisy "nienajlepszy", "nienajlepiej" będą zgodne z regułami ortograficznymi. Stanie się to na mocy zasady "łącznej pisowni nie- z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi bez względu na kategorię stopnia, a więc także w stopniu wyższym i najwyższym".

Tuż-tuż (albo inaczej)

Wśród ogłoszonych w komunikacie Rady Języka Polskiego z 10 maja 2024 roku zasad znajdują się również inne. Dotyczą one choćby ujednolicenia zapisu małą literą przymiotników od nazw osobowych zakończonych na -owski. Dziś możemy pisać i "szekspirowska" (jaka? np. epoka), i "Szekspirowska" (czyja? np. komedia).

Dopuszczalny także będzie trojaki sposób zapisu fraz typu "tuż-tuż", "trzask-prask". Z łącznikiem, ale i z przecinkiem albo, po prostu, rozdzielnie: "tuż tuż".

Dwojako natomiast będzie już można zapisywać wyrazy z takimi cząstkami jak "super-", "ekstra-", "mini-" czy "eko-". "Minispódnica" i "mini spódnica", "superpomysł” i "super pomysł", "ekouprawy" i "eko uprawy".

***

Czytaj także:

***
Rada Języka Polskiego została powołana przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Działalność Rady – w tym jej kompetencje do ustalania zasad ortografii i interpunkcji – zostały uregulowane przepisami Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku.

Wraz z komunikatem o nowych zasadach ortograficznych Rada Języka Polskiego opublikowała dokument "Zasady pisowni i interpunkcji polskiej", który zbiera wszystkie przepisy, zarówno te obowiązujące od dawna, jak i uchwalone ostatnio.

"Z dniem 1 stycznia 2026 r. dokument ten stanie się jedynym ważnym źródłem zasad ortograficznych i interpunkcyjnych", podkreślają autorzy komunikatu.

jp/rjp.pan.pl

Czytaj także

Konstanty "Kot" Jeleński. Największy ambasador polskiej kultury

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2024 05:56
- Przyjaciel wielkich artystów. Nowoczesny intelektualista krążący na paryskich salonach i dyskotekach z lekko ironicznym uśmiechem - mówił o nim w radiowej audycji Wojciech Karpiński. Konstanty Jeleński - znakomity eseista i krytyk, żołnierz I Dywizji Pancernej gen. Maczka, współpracownik paryskiej "Kultury" - zmarł 37 lat temu, 4 maja 1987 roku.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jak naprawdę brzmiał język polski sto lat temu? Kazimierz Nitsch i jego odkrycia

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2024 05:47
– Na przełomie XIX i XX wieku około 30 procent Polaków, a może i mniej, używało języka ogólnego. Reszta mówiła gwarą. To między innymi skłoniło Kazimierza Nitscha do badań – podkreślał w Polskim Radiu językoznawca prof. Władysław Lubaś. Dziś wspominamy 150. rocznicę urodzin Kazimierza Nitscha, twórcy polskiej dialektologii.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Dawne zmiany w spisie lektur. "Czytać Mickiewicza?", wyjątki z "Chłopów", "Pamiętnik Mroczka"

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2024 13:30
Kanon lektur szkolnych – patrząc na jego dzieje od XIX wieku – zmieniał się z natury rzeczy. Wpływ na to miał i kontekst społeczno-polityczny, i cele nauczania, i przewartościowania na giełdzie literackich sław, i po prostu napływ nowych nazwisk. Niektórzy pisarze z tych list wydają się nieusuwalni, choć nawet i oni bywali czasem przedmiotem zażartych dyskusji.
rozwiń zwiń