Historia

Grzegorz Piramowicz - współtwórca polskiej edukacji

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2023 05:50
Należał do grona oświeceniowej elity intelektualnej kraju, nadającej kierunek jego rozwojowi. Był architektem rodzącego się systemu szkolnictwa świeckiego, które postrzegał jako narzędzie służące rozwojowi i dobrobytowi ojczyzny. 14 listopada mija 222. rocznica jego śmierci.
Grzegorz Piramowicz
Grzegorz PiramowiczFoto: Polskie Radio na podstawie: Polona.pl (dp), Płocka Biblioteka Cyfrowa (dp)

Ignacy Krasicki_663_364.jpg
Ignacy Krasicki: satyra prawdę mówi

Piramowicz pochodził z zamożnej rodziny kupców ormiańskich mieszkających we Lwowie. Nauki pobierał w miejscowym kolegium jezuickim. W szkolnej ławie zakolegował się z Ignacym Krasickim, przyszłym biskupem warmińskim i jednym z najwybitniejszych twórców rodzimego oświecenia. Po zakończeniu nauki sam wstąpił do zakonu jezuitów. W 1764 roku, w wieku 29 lat (przyszedł na świat 25 listopada 1735) został profesorem teologii kolegium krzemienieckiego. Wkrótce został protegowanym magnackiego rodu Potockich i nauczycielem kilku najmłodszych przedstawicieli tego rodu.

Dzięki mecenatowi możnych patronów mógł odbyć podróż do Francji i Włoch. Tam zapoznał się ze zdobywającymi popularność prądami oświeceniowymi. W Rzymie Piramowicz poznał studiującego tam wówczas Ignacego Potockiego. Te dwa doświadczenia zaważyły na dalszym życiu przyszłego reformatora polskiego szkolnictwa.

Komisja Edukacji Narodowej

Gdy papież Klemens XIV poddał kasacie zakon jezuitów w 1773 roku nastąpiło ogólnoeuropejskie tąpnięcie systemu szkolnictwa organizowanego i prowadzonego dotąd przez Towarzystwo Jezusowe. Próżnia oświatowa, która wytworzyła się w tej sytuacji, dawała szansę na stworzenie świeckiego systemu szkolnictwa.

smaki August_Poniatowski.jpg
Komisja Edukacji Narodowej - oświecony jak Polak

Wśród ludzi, którzy podjęli to wyzwanie znalazł się Ignacy Potocki. Magnat swoją prawą ręką uczynił właśnie Piramowicza. Tak znalazł się on w gronie założycieli Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego ministerstwa oświaty na świecie. Był jednym z jej najzagorzalszych propagatorów. Jego pamflet "List do przyjaciela Komisji" miał na celu przybliżenie opinii publicznej celów i idei nowego kierunku, jaki przyjęła reforma edukacji.

Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

Twórcy pierwszego na świecie ministerstwa oświaty zorientowali się, że wprowadzenie w życie nowoczesnego jak na owe czasy systemu nauczania nie jest możliwe bez stworzenia odpowiednich podręczników i ujednolicenia programów. W tym celu powołano do życia w 1775 roku Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Prezesurę objął Potocki, sekretarzem został Piramowicz.

- Grono współpracowników świadome było swojej pionierskiej roli. Tworzyli podręczniki do nauki w świeckich szkołach po polsku, czuli odpowiedzialność za stworzenie polskiej terminologii naukowej – oceniała dr Maria Czeppe w audycji Andrzeja Sowy i Wojciecha Dmochowskiego z cyklu "Kronika polska".


Posłuchaj
05:47 towarzystwo do ksiąg elementarnych_.mp3 Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych - gawęda dr Marii Czeppe. Audycja Andrzeja Sowy i Wojciecha Dmochowskiego z cyklu "Kronika polska". (PR, 10.06.2001)

 

Ignacy_Potocki_663_364.jpg
Ignacy Potocki. Człowiek kompromisu

Wkrótce Towarzystwo stało się swoistą radą programową KEN. Jako sekretarz obu tych instytucji, pełnił funkcję łącznika między nimi i koordynatora prac Komisji i Towarzystwa. Na jego barkach spoczywało też raportowanie żywo zainteresowanemu kwestiami edukacji królowi Stanisławowi Augustowi o postępach prac.

Piramowicza wizja edukacji

Najważniejszym dziełem Piramowicza była książka "Powinności nauczyciela w szkole parafialnej", w której przedstawia on instrukcje postępowania dla pracowników oświaty. Nauczyciela miała charakteryzować dojrzałość w wybieraniu i sądzeniu, powolność w postępowaniu (co miało sprzyjać roztropności), umiarkowanie i brak uprzedzeń, wreszcie: coś, co nazwać można by dziś znajomością psychiki uczniów.


Posłuchaj
09:30 podrecznik piramowicza.mp3 Felieton Andrzeja Wiktora Piotrowskiego z cyklu "Nowości z lamusa" na temat podręcznika Grzegorza Piramowicza "Nauka obyczajowa dla ludu osobliwie wiejskiego". (PR, 17.03.1991)

 

Ważnym elementem jego wizji było rozwijanie aktywnego patriotyzmu i świadomości obywatelskiej. Miało się to odbywać przede wszystkim przy pomocy nauki języka ojczystego, czemu dał dowód opracowując podręcznik "Wymowa i poezja dla szkół narodowych". Przy czym uważał, że ów patriotyzm powinien objawiać się też w dbałości o rozwój gospodarczy kraju. Dlatego kładł duży nacisk na rachunkowość i geometrię, które miały owocować lepszym gospodarowaniem dobrami oraz mechanikę, która z kolei miała stanowić podwaliny pod budowę młynów, wiatraków i tartaków.

Piramowicz był fizjokratą, uważał, że ziemia jest gwarantem i motorem rozwoju gospodarczego kraju. "Nikt nie jest tak ciemny, żeby nie widział, iż najwięcej bogactwo i moc kraju zasadza się na rolnictwie" pisał. Przygotował nawet podręcznik dobrych praktyk rolnych pt. "Książka użyteczna dla wieśniaków", w której zawarł praktyczne porady dotyczące gleboznawstwa, użyźniania pól, opieki nad roślinami i zwierzętami. Za przeświadczeniem o bogactwie płynącym z roli szło u Piramowicza przeświadczenie o potrzebie zmiany stosunków społecznych: były jezuita chwalił rozwiązania francuskie, gdzie król zniósł poddaństwo chłopów.

Wśród reformatorów

Piramowicz był uczestnikiem królewskich obiadów czwartkowych, podczas których krzepły w toku dyskusji poglądy przyszłych reformatorów na poprawę Rzeczpospolitej. Publikował też na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" – nieoficjalnego organu prasowego środowiska reformatorskiego.

W dobie Sejmu Wielkiego był blisko związany ze stronnictwem patriotycznym, choć – z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, a zwłaszcza postępującą utratę wzroku, większość czasu spędzał w swoim probostwie w Kurowie pod Puławami, w posiadłościach Potockich. Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja przystąpił do sejmowego stronnictwa Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

Z tego okresu pochodzi wymierzony przeciwko konfederacji targowickiej "Uniwersał zachęcający młódź edukującą się w szkołach do błagania Boga o odwrócenie nieszczęść i klęsk od Ojczyzny naszej".

src=" //static.prsa.pl/b5b00b07-81c4-4345-a770-a45fe6df6726.file"

Przystąpienie Stanisława Augusta do Targowicy stanowiło dla kół reformatorskich poważny cios. Patron Piramowicza, Ignacy Potocki, znalazł się na emigracji. Sam były jezuita, choć wpisany w poczet członków opanowanej już przez targowiczan Komisji Edukacji Narodowej, nie odegrał już w niej znaczącej roli, przebywając głównie w Kurowie. Już po rozbiorach z probostwa wyrzucili go Austriacy. Leciwy, całkowicie ociemniały już propagator oświaty musiał przenieść się do posiadłości Potockich, do Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie wkrótce zmarł.

bm

Czytaj także

Komisja Edukacji Narodowej - oświecony jak Polak

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2022 05:58
Akt powołania Komisji Edukacji Narodowej wydał sejm zatwierdzający jednocześnie I rozbiór Polski. W cieniu narodowej tragedii reforma oświaty była najważniejszym sposobem ratowania państwa.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Stanisław Staszic - oświeceniowy myśliciel, naiwny polityk

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2024 05:35
20 stycznia 1826 roku zmarł Stanisław Staszic, wybitna postać polskiego oświecenia, oświeceniowy myśliciel, miłośnik nauki. Autor broszury, która wywarła wpływ na powstanie Konstytucji 3 maja.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Tadeusz Czacki - twórca Liceum Krzemienieckiego

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2023 05:03
- Z małego miasteczka na Kresach Wschodnich uczynił miasto-szkołę, skupiając w "Wołyńskich Atenach" całe polskie życie umysłowe i kulturalne Podola, Wołynia i Ukrainy – mówił na antenie Polskiego Radia prof. Andrzej Notkowski.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Marian Falski. Twórca ponadczasowego elementarza

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 05:40
8 października 1974 roku zmarł Marian Falski. Na opracowanym przez niego elementarzu czytać i pisać nauczyło się wiele pokoleń Polaków. To on jest także autorem jednego z pierwszych zdań czytanych przez Polaków: "Ala ma kota". 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Teatr Stanisławowski. Dworskie dramaty wśród pomarańczy

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2023 06:00
Dokładnie 235 lat temu, 6 września 1788 roku, w Starej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach otwarto teatr dworski króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ta unikatowa w światowej skali przestrzeń do dziś służy narodowej scenie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie i druga na świecie. Czy na pewno?

Ostatnia aktualizacja: 03.05.2024 06:00
Każde dziecko w polskiej szkole uczy się formuły umiejscawiającej Ustawę Rządową 1791 roku na zaszczytnej lokacie w dziejach nowoczesnego prawodawstwa. Co kryje się jednak za tym hasłem i czy faktycznie jest one zgodne z prawdą?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Konstytucja francuska 1791 roku. Rewolucja w połowie kroku

Ostatnia aktualizacja: 03.09.2022 05:50
Druga w Europie i trzecia na świecie ustawa zasadnicza została uchwalona 231 lat temu, 3 września 1791 roku. Likwidowała absolutyzm i wprowadzała w jego miejsce monarchię konstytucyjną. Nie obowiązywała jednak długo, rewolucjoniści oczekiwali bowiem głębszych zmian.
rozwiń zwiń