Redakcja Polska

Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę sformowania Armii gen. Władysława Andersa

18.09.2021 09:28
Powstanie Armii Polskiej było możliwe dzięki układowi Sikorski-Majski, który zakładał, że polskie oddziały zostaną stworzone ze zwolnionych na mocy amnestii mieszkańców Kresów Wschodnich.
Audio
  • We Włoszech uroczystości upamiętniające 80. rocznicę sformowania armii gen. W.Andersa [posłuchaj]
Przegląd oddziałów Armii Andersa, 1942 rok
Przegląd oddziałów Armii Andersa, 1942 rokWikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów

We Włoszech rozpoczynają się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę sformowania Armii generała Władysława Andersa. W uroczystościach, wezmą udział ostatni weterani 2. Korpusu Polskiego, weterani walk o niepodległość, przedstawiciele opozycji antykomunistycznej, a także przedstawiciele Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Powstanie Armii Polskiej na Wschodzie było możliwe dzięki układowi Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku, który zakładał, że polskie oddziały zostaną stworzone ze zwolnionych na mocy amnestii mieszkańców Kresów Wschodnich, którzy trafili do sowieckiej niewoli po agresji Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. 

Szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk przypomina, że Armia Polska tworzona była pod dowództwem generała Władysława Andersa i była wyjątkowa. "Była to armia, do której zaciągali się ci, którzy jeszcze kilka tygodni wcześniej byli więźniami łagrów sowieckich. Generał Anders, tchnął taką wiarę i nadzieję w tych, którzy się do niego zgłosili, że po kilku miesiącach armia ta, stała się armią zwycięską" - mówił.

Armia Polska, która po przetransportowaniu do Iranu, a później do Włoch została przekształcona w 2. Korpus Polski, zdobyła między innymi: Monte Cassino, wyzwoliła dziesiątki włoskich miasteczek i miast spod okupacji niemieckiej wśród nich Ankonę i Bolonię. 

Jan Józef Kasprzyk wyjaśnia, że w ciągu kilkudniowej wyprawy do Włoch polska delegacja odwiedzi miejsca walk i spoczynku żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. "W programie tej pielgrzymki kombatanckiej jest nawiedzenie cmentarza na Monte Cassino, ale również obecność w Bolonii na największym Polskim Cmentarzu Wojennym na Półwyspie Apenińskim. Spoczywają tam żołnierze polegli w wyniku operacji bolońskiej czyli zwycięskiej operacji, która przyniosła w kwietniu 1945 roku wolności mieszkańcom Bolonii i regionu bolońskiego" - dodaje. 

Jan Józef Kasprzyk wyjaśnia, że jedna ze szczególnych uroczystości odbędzie się w miejscowości Imola. "Miejscowość ta została wyzwolona przez 2. Korpus Polski i tam z inicjatywy zarówno środowisk polonijnych jak i mieszkańców Włoch, odsłonięty zostanie pomnik generała Władysława Andersa jako wyraz wdzięczności wobec tego dowódcy, który w 1945 roku dał wolność mieszkańcom miasteczka" - mówi.

Dzięki umowie Sikorski - Majski z sowieckich łagrów wyszło blisko 116 tysięcy ludzi, w tym ponad 78 tysięcy żołnierzy i około 37 tysięcy osób cywilnych. Było to około 10 procent ludności wywiezionej ze wschodnich obszarów Rzeczypospolitej w głąb Związku Sowieckiego.

IAR/ks

"Łącząc umysły, tworzymy przyszłość". Polska na EXPO 2020 w Dubaju stawia na biznes i kreatywność

17.09.2021 21:00
Już za 2 tygodnie nastąpi otwarcie Expo 2020 w Dubaju. Przełożona o rok z powodu pandemii COVID- 19 Wystawa Światowa będzie niepowtarzalną okazją do promocji gospodarczej naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która koordynuje udział Polski w Expo, będzie to wystawa wyjątkowa. Polska po raz pierwszy zaprezentuje tak kompleksowy program biznesowo-kulturalny.

W Berlinie ruszył V Kongres Młodej Polonii

18.09.2021 12:25
Wydarzenie gromadzi ponad stu uczestników, głównie przedstawicieli organizacji polonijnych, ale też niemieckich polityków i ekspertów.

Debata o bilansie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

18.09.2021 14:17
Eksperci uczestniczący kongresie Polska Wielki Projekt są zgodni co do tego, że Polska powinna wymagać równego traktowania w Unii Europejskiej.