Polskie Radio
Section05
ZUS dla ciebie

Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

O rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą się ubiegać osoby, które zostały uznane za niezdolne do pracy, mają wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy, oraz u których niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych. Renta może zostać przyznana także osobom, u których niezdolność do pracy powstała w okresach nieskładkowych, na przykład w okresie pobierania zasiłku chorobowego.
Zobacz więcej na temat:  praca ZUS ZUS dla ciebie