Studenckie życie na kredyt. Banki proponują pożyczki

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2023 17:44
Kredyty studenckie dostępne na polskim rynku od 1998 roku. Cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, szczególnie w październiku. Pieniądze z kredytu wypłacane są w transzach nawet przez sześć lat, a zaciągniętą pożyczkę spłacamy dopiero po ukończeniu nauki. Są też szansę na jej umorzenie. 
Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem otrzymania kredytu studenckiego jest posiadanie statusu studenta.
Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem otrzymania kredytu studenckiego jest posiadanie statusu studenta.Foto: Shutterstock/Kamil Zajaczkowski
  • Ile studenckich kredytów jest przyznawanych rocznie?
  • Kredyty studenckie jako instrument wsparcia mniej zamożnych studentów. 
  • Warunki otrzymania studenckiej pożyczki. 
  • Na co można wydać pieniądze z kredytu studenckiego oraz jak i kiedy spłacić zobowiązanie

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki, w 2022 r. banki udzieliły blisko 1,3 tys. kredytów studenckich. O kredyt mogą się ubiegać zarówno studenci, jak i doktoranci. Warunkiem jego przyznania jest to, by dochód w rodzinie nie przekraczał 3.000 złotych na osobę w roku akademickim, w którym staramy się o kredyt. Od roku akademickiego 2023/2024 próg ten będzie wynosił 3.500 złotych.

- W 2023 zebraliśmy już około 400 umów na kredyty studenckie - zdradza Piotr Sawicki, ekspert ds. funduszy i programów rządowych z Banku Gospodarstwa Krajowego. - Tu trzeba brać pod uwagę, że rok akademicki rozpocznie się 1 października. Każdego roku obserwujemy to samo zjawisko: do października nieco mniejsze zainteresowanie kredytami studenckimi, zaś od października, kiedy studenci zjawiają się na uczelni, ta liczba wzrasta. Nie przypuszczamy, że 2023 rok będzie tu gorszy czy inny od lat poprzednich. Przyjmujemy, że do puli ogólnej wpadnie jak zwykle 1300-1400 nowych umów - dodaje.

Kredyt studencki ma 25 lat. Można go spłacić lub postarać się o umorzenie 

Kredyty studenckie w Polsce funkcjonują już od niemal ćwierć wieku. To narzędzie wprowadzono na rynek już w 1998 roku, jako formę wsparcia ze strony państwa i budżetu dla studentów gorzej sytuowanych. - To wsparcie realizowane jest przez system preferencyjnych kredytów studenckich, udzielanych przez banki kredytujące - wyjaśnia gość Mateusza Kulika. - Poprzez działania Banku Gospodarstwa Krajowego budżet państwa przewiduje system dopłat do oprocentowania tych kredytów oraz preferencje, jeśli chodzi o ich umarzanie. Kredyt studencki może być umorzony ze względu na np. bardzo dobre wyniki w nauce, trudną sytuację życiową czy przejściowe kłopoty ze spłatą uwarunkowane sytuacjami losowymi. 


Posłuchaj
07:10 czwórka dajesz radę 22.06.2023.mp3 Kredyt studencki - kto może go dostać, w jakiej kwocie i jak się go spłaca? (Dajesz radę/Czwórka)

 

Piotr Sawicki podkreśla, że dopłaty do oprocentowania i mechanizm umarzania kredytów sprawiają, że ten produkt cieszy się zainteresowaniem. 

Kto może dostać kredyt studencki?

Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem otrzymania kredytu studenckiego jest posiadanie statusu studenta. Decyzja kredytowa obwarowana jest też innymi czynnikami. - Ważny jest wiek osoby zainteresowanej, wnioskodawcy - mówi Piotr Sawicki. - Jeśli chodzi o studentów, to nie mogą być to osoby, które przekroczyły trzydziesty rok życia. W przypadku doktorantów ta granica jest podwyższona i wynosi trzydzieści pięć lat. 

Kolejnym czynnikiem, branym pod uwagę przez banki kredytujące, jest dochód rodziny studenta. - Od października 2023 roku każdy student, który w ubiegłym roku (2022) miał dochód w rodzinie nieprzekraczający 3,5 tysiąca zł na osobę może starać się o kredyt studencki - zdradza ekspert. 

Na co wydać kredyt studencki?

Kredyt studenci to produkt, który powinien być wykorzystany na pokrycie wydatków związanych z nauką, studiowaniem. Piotr Sawicki wyjaśnia jednak, że ani Bank Gospodarstwa Krajowego, ani banki kredytujące nie monitorują sposobu wydatkowania przyznanych środków.  - Nie jest to niczym obwarowane. Można to wydać na bieżące potrzeby, zainwestować. Nie ma tutaj jakiegoś rygorystycznego sprawdzania - podkreśla. 

Jak spłacić studencką pożyczkę?

Kredyt studencki jest wypłacany w transzach. W ciągu jednego roku student może otrzymać do dziesięciu transzy kredytu, a wysokość takiej transzy jest uzależniona od potrzeb danego wnioskodawcy. Może być to 400, 600, 800 albo 1000 zł. Kredyt możemy pobierać przez sześć lat. - Z tych danych wynika, że kredyt studencki może być poważną kwotą, nawet 60 tysięcy zł - wylicza Piotr Sawicki. - Jeśli student zdecyduje się kontynuować naukę na studiach doktoranckich, czteroletnich, to może kredyt przedłużyć o kolejne cztery lata, do kwoty nawet 100 tysięcy. 

Zobacz także: 

Spłata takiego zobowiązania finansowego zaczyna się dopiero po zakończeniu edukacji na uczelni wyższej, ale nie później niż dwa lata po ukończeniu studiów. - Oprocentowanie kredytów studenckich jest bardzo korzystne. A czas na spłatę pożyczki jest dwa razy dłuższy niż czas jej pobierania - tłumaczy ekspert. - Jeśli otrzymaliśmy 20 transz kredytu, to na ich spłatę mamy aż 40 miesięcy. 

***

Tytuł audycji: Dajesz radę

Prowadzi: Mateusz Kulik 

Gość: Piotr Sawicki (ekspert ds. funduszy i programów rządowych z Banku Gospodarstwa Krajowego)

Data emisji: 22.06.2023

Godzina emisji: 14.14

pj

Czytaj także

Po co nam studia? "Nie muszą zaważyć na późniejszym życiu"

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2022 18:00
- To, czy iść na studia, jest sprawą indywidualną. Uczelnie otworzą przed nami pewnie niektóre drzwi do przyszłej kariery zawodowej, ale najczęściej najważniejsza i tak jest własna praca i samorozwój - podkreślał przedsiębiorca Michał Barczak. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Kompetencje na miarę XXI wieku. Biznes i zarządzanie w szkole

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2023 19:10
Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot, który pojawi się w szkołach ponadpodstawowych we wrześniu 2023 roku. Dzięki niemu uczniowie zdobędą praktyczne kompetencje. 
rozwiń zwiń